الگوسازی اقتصادسنجی کلان در ایران (دو جلد)

 کتاب الگوسازی اقتصادسنجی کلان در ایران در دو جلد نوشته شده است: جلد اول کتاب، سیر تحول الگوسازی در اقتصاد ایران را از زمان ساخت نخستین الگوی اقتصادسنجی کلان برای اقتصاد ایران تا زمان حاضر (1397) به تصویر می‌کشد و روابط الگوهای تدوین‌شده را برای مطالعه و ایده‌دادن به الگوسازان معرفی می‌کند. در جلد دوم کتاب، الگوی اقتصادسنجی کلانی که با توجه به دانش روز در چارچوب همجمعی ـ تصحیح خطا و به منظور تحلیل ساختاری و ارزیابی پیامدهای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی توسط نویسنده تدوین شده است، به تفصیل تشریح می‌شود.
کتاب الگوسازی اقتصادسنجی کلان در ایران برای استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای رشتۀ اقتصاد در درس اقتصادسنجی کاریردی و علاقه‌مندان به زمینۀ الگوسازی با این هدف نگاشته شده است که نه تنها سیر تحول الگوسازی اقتصادسنجی کلان در ایران را با ارائۀ الگو‌هایی که تا کنون ساخته‌شده است به نمایش گذارد، بلکه با معرفی یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساخته‌شده بر اساس ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران، همۀ نکات لازم را چه از جنبۀ مبانی نظری الگو و معادلات رفتاری آن و چه از نظر شیوۀ برآورد ضرایب، اعتبارسنجی الگو و شبیه‌سازی بر اساس آخرین دستاوردهای علمی به صورت مفصل تشریح کند.               

   
   

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
مؤلف: دکتر محمد نوفرستی
تاریخ انتشار: 1398


جلد اول: 638 صفحۀ وزیری، قیمت800.000 ریال

جلد دوم: 602 صفحۀ وزیری، قیمت700.000 ریال

   
 
   
http://www.fardab.com

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بازدیدکنندگان
59507