آمار در اقتصاد و بازرگاني (دو جلد)  

دانشجويان رشته هاي اقتصاد، مديريت، بازرگاني و بانكداري بنا به ماهيت رشته خويش، نيازمند درك عميق و همه جانبه روش هاي آماري و چگونگي بهره گيري از آمار در بيان نتيجه گيري ها بر پايه اطلاعات موجودند. در اين جهت و براي شناخت اصول بنيادي و روابط و مفاهيم آماري، به كتابي نياز است كه تا حد امكان، هر دانشجوي علاقه مندي بتواند به تنهايي از روي آن بخواند، محتواي مباحث را درك كند و با كسب قدرت علمي كافي، متون آماري را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد.

كتاب " آمار در اقتصاد و بازرگاني " با تأكيد بر اين هدف ها و ويژگي هاي مطابق با سرفصل مصوب شوراي عالي برنامه ريزي شوراي عالي انقلاب فرهنگي تدوين شده است و تاكنون متجاوز از 120 هزار نسخه از جلد اول و دوم آن توسط علاقه مندان خريداري شده است.

 

 

 

                                                                                   

ناشر: رسا                                        مؤلف: دكتر محمد نوفرستي                

آمار در اقتصاد و بازرگانى جلد اول
چاپ: سوم از ويراست دوم. ١٣٩٧

آمار در اقتصاد و بازرگانى جلد دوم
چاپ: بيست و يكم ١٣٩٨

تعداد صفحات: 300                              تعداد صفحات: 350

                                                                                     
                                                                                   
http://www.fardab.com

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بازدیدکنندگان
59507