ريشه واحد و همجمعي در اقتصادسنجي

در واپسين سال هاي قرن بيستم، اقتصاد و اقتصادسنجي دستخوش دگرگوني و تحولي شد كه به انقلاب ريشه واحد و همجمعي شهرت يافت. اين انقلاب نه تنها شيوه آماري برآورد روابط اقتصادي به كمك داده هاي سري زماني را دگرگون ساخت، بلكه تغييراتي اساسي در روش الگوسازي اقتصادي به وجود آورد. كتاب " ريشه واحد و همجمعي در اقتصادسنجي " با بياني ساده به شرح ريشه واحد و همجمعي و چگونگي كاربرد آن در الگوسازي و برآورد روابط اقتصادي مي پردازد. مطالب هر فصل با مثال هايي از اقتصاد ايران همراه گشته است تا جنبه مفهومي و كاربردي روش هاي مورد بحث كاملاً ملموس باشد.

اين كتاب براي يك درس اقتصادسنجي كاربردي سري هاي زماني در مقطع كارشناسي مناسب است. در عين حال دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا مي توانند از اين كتاب به عنوان يك كتاب جنبي اقتصادسنجي كاربردي بهره گيرند. مطالعه اين كتاب به دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا كه در پايان نامه خويش از داده هاي سري زماني استفاده مي كنند توصيه مي شود.

 
                                                                                     
                                                                                   

ناشر: رسا

مؤلف: دكتر محمد نوفرستي

چاپ: ششم. ١٣٩٥

تعداد صفحات: 185

                                                                                     
                                                                                   
http://www.fardab.com
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بازدیدکنندگان
59507