آمار: مفاهيم روش ها و كاربردها

كتاب " آمار: مفاهيم روش ها و كاربردها " با نگرش كاربردي براي درس آمار در مقطع كارشناسي با اين هدف تدوين شده است كه فراگيري درس آمار را براي طيف وسيعي از دانشجويان رشته هاي مختلف، به ويژه اقتصاد، مديريت و حسابداري، آسان و جذاب نمايد. خوانندگان با مطالعه اين كتاب خواهند آموخت كه چگونه از آمار به منزله وسيله اي براي تصميم گيري هاي آگاهانه استفاده كنند.

از ويژگي هاي برجسته كتاب، شرح دقيق مطالب به بياني ساده ؛ متمايز بودن تعريف ها و فرمول ها از متن اصلي ؛ مرتبط بودن مثال ها و تمرينات مطرح شده با مسائل دنياي واقعي ؛ وجود مثال هاي فراوان در انتهاي هر بخش و در انتهاي فصل ؛ ارائه خودآزمايي به منظور محك زدن دانسته ها ؛ ارائه پاسخ تمرينات فرد در انتهاي كتاب ؛ وجود پروژه هاي عملي در پايان هر فصل و آموزش و به كارگيري نرم افزارهاي Minitab و  Excel در حل مسائل آماري است.

 
                                                                                   

ناشر: رسا

مؤلف: دكتر محمد نوفرستي

چاپ: بیست و هفتم از ويراست سوم ١٣٩٥

تعداد صفحات: 715

                                                                                     
                                                                                   
http://www.fardab.com

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بازدیدکنندگان
59507